Close

Veilig werken met een heftruck

Kwaliteit en erkend heftruck certificaat!

Duidelijke theorie

Met een duidelijke theorie bent u goed voorbereid op de praktijk.

Complete cursussen

Iedere cursus is voorzien van cursusboek, koffie/thee en lunch arrangement en examengelden.

Personen die als Heftruck chauffeur willen werken moeten in het bezit zijn van een geldig certificaat. Deze training voorziet de personen die veel ervaring hebben in het veilig werken met de Heftruck, of waarvan het certificaat is verlopen. De nadruk van deze cursus ligt dan ook op de veiligheidsvoorschriften, zoals deze door de Arbeidsinspectie zijn geformuleerd.
 
In deze praktijkgerichte training wordt de praktijkkennis toegepast. De rijklaar controle, het stellingrijden en laden en lossen worden met praktijkgerichte en speciaal voor deze cursus ontworpen opdrachten geoefend. Vakbekwame en in de praktijk opgeleide instructeurs zorgen voor een degelijke begeleiding van de cursisten.
 
De cursus is bestemd voor warehouse-, magazijn- en expeditie medewerkers die met de Heftruck moeten gaan, of reeds al, werken. De minimumleeftijd van de cursist is 18 (16*) jaar.
 
*Uitzondering; Cursisten die jonger zijn dan 18 jaar, mogen volgens het Arbobesluit na het volgen van de cursus alleen onder ‘deskundig toezicht’ werken. ‘Deskundig toezicht’ houdt o.a. in dat er een toezichthouder in de nabijheid van de werkplek aanwezig is, dan wel direct oproepbaar is.
 
De cursist is verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de cursus veiligheidsschoenen te dragen. De cursist moet zelf zorgen voor veiligheidsschoenen.
 
Deze cursus van een dag is geheel gericht op de beroepspraktijk om veilig te kunnen werken met een Heftruck. Personen die veel ervaring hebben of het certificaat moeten verlengen, doen er goed aan deze cursus te kiezen. Tijdens de cursus wordt er veel geoefend in praktijksituaties. De theorie die wordt behandeld dient ter ondersteuning van de praktijkoefeningen.

 

Duur van de opleiding
De duur van de training bedraagt: 1 dag. De opleiding kan ook ’s avonds of in het weekend verzorgd worden.

Theorie

De praktijkinstructie bestaat o.a. uit het toepassen van:

 • Veiligheid A.I. en Arbo-wet
 • Stabiliteitk, belading en zwaartepunt-bepaling
 • Vakkennis op basis van werkzaamheden
 • Lastgrafiek en belasten van vorkheftruck
 • Dagelijks onderhoud (batterij, motor)
 • Verkeersvoorschriften
 • Nieuwe ontwikkelingen en wetten

Praktijk

De praktijkinstructie bestaat o.a. uit het toepassen van:

 • Rijklaarcontrole
 • Voertuigbeheersing
 • Stelling rijden
 • Goederen beheersing
 • Laden en lossen

Reserveer een plek

€ 175,00

excl. btw, Per persoon

Programma is afhankelijk van het aantal deelnemers

Online reserveren

Telefonisch reserveren