Close

Veilig werken langs de weg

Kwaliteit en erkend "veilig werken langs de weg" certificaat!

Duidelijke theorie

Met een duidelijke theorie bent u goed voorbereid op de praktijk.

Complete cursussen

Iedere cursus is voorzien van cursusboek, koffie/thee en lunch arrangement en examengelden.

Werken op, aan of langs wegen brengt veel risico’s met zich mee, ongeacht of dit nou binnen of buiten de bebouwde kom gebeurt.

Een belangrijk aspect bij deze risico’s is het samenspel tussen de weggebruikers en de mensen die de werkzaamheden uitvoeren. Het gedrag van weggebruikers kan variëren van (te) voorzichtig tot ronduit gevaarlijk, asociaal en soms agressief. De wegwerker heeft met al deze gedragsvormen te maken en zal door de juiste maatregelen te nemen ervoor moeten zorgen dat zijn veiligheid en gezondheid te allen tijde gewaarborgd zijn.

De wegwerker is de kwetsbare partij, het afgezette gebied creëert extra veiligheid. Hoe groot die extra veiligheid is, hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van de afzetting.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie zal werken op, aan of langs de weg als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een cursus te volgen.
Doelgroep en toelating
Zij die operationeel, als toezichthouder of als projectleider bij werkzaamheden op, aan of langs de weg betrokken zijn. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.
Doel van de cursus Het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken op, aan of langs wegen en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, welke noodzakelijk zijn voor het veilig (laten) uitvoeren van werkzaamheden.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichtig en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.
Inhoud van de cursus
Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 15 cursisten, de volgende onderwerpen worden behandeld:
  • Regelgeving
  • Arbowet
  • Bouwplaatsbepaling Arbobesluit
  • Arbeidstijdenwet
  • Wegenverkeerswetgeving
  • Maatregelen op autosnelwegen
  • Maatregen voor kleine werkzaamheden op en langs de vluchtstrook
  • Maatregelen op niet-autosnelwegen en in de bebouwde kom
  • Praktische richtlijnen voor het veilig werken langs de weg
  • Checklist 'veiligheid langs de weg'
Examen
De cursus wordt afgesloten met een examen. Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd, krijgt de cursist een certificaat uitgereikt.
Bijzonderheden
Cao-partijen hebben afgesproken dat het CAO-personeel dat langs de weg werkzaam is, voor 1 januari 2001 een cursus ‘Veilig werken langs de weg’ moet volgen.

Reserveer een plek

€ 195,00

excl. btw, Per persoon

Online reserveren

Telefonisch reserveren